close btn

Instalacja: ROL-HANSEN

Instalacja: ROL-HANSEN

Moc: 40,32 kWp

Liczba modułów: 126

Miejscowość i kod: 78-324 Cieszeniewo

Moduły: Phono Solar PS320M-20/UM

Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-36KTL

Zdjęcia 2-3

Data montażu: Luty 12-15