close btn

Instalacja: 2,38 kWp, Luboń

 Instalacja: 2,38 kWp, Luboń
  • Moc: 2,38 kWp
  • Liczba modułów: 7
  • Miejscowość i kod: 62-030 Luboń
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Huawei SUN2000L-2KTL
  • Data montażu: Luty 19-21