close btn

Instalacja: 7,48 kWp, Kwirynów

  Instalacja: 7,48 kWp, Kwirynów
  • Moc: 7,48 kWp
  • Liczba modułów: 22
  • Miejscowość i kod: 05-082 Kwirynów
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-8KTL-M0
  • Data montażu: Luty 12-13