close btn

Instalacja: 9,86 kWp, Nochowo

Instalacja: 9,86 kWp, Nochowo
  • Moc: 9,86 kWp
  • Liczba modułów: 29
  • Miejscowość i kod: 63-100 Nochowo
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Falownik Fronius Symo 8.2-3M
  • Data montażu: Marzec 12-14