close btn

Instalacja: 4,08 kWp, Czerwonak

Instalacja: 4,08 kWp, Czerwonak
  • Moc: 4,08 kWp
  • Liczba modułów: 12
  • Miejscowość i kod: 62-004 Czerwonak
  • Moduły: PhonoSolar PS340M3-20/UM
  • Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-4KTL-M0
  • Zdjęcia 2-3
  • Data montażu: Marzec 20-21