close btn

Instalacja: 8,84 kWp, Robakowo

Instalacja: 8,84 kWp, Robakowo
  • Moc: 8,84 kWp
  • Liczba modułów: 26
  • Miejscowość i kod: 62-023 Robakowo
  • Moduły: Phono Solar PS340 MWT
  • Inwerter: Huawei SUN2000-10KTL-M0
  • Data montażu: Marzec 9-14