close btn

Instalacja: 5,44 kWp, Poznań

Instalacja: 5,44 kWp, Poznań
  • Moc: 5,44 kWp
  • Liczba modułów: 16
  • Miejscowość i kod: 60-689 Poznań
  • Moduły: PhonoSolar PS340M3-20/UM
  • Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-5KTL-M0
  • Zdjęcia 2-3
  • Data montażu: Marzec 20-27