close btn

Instalacja: 6,8 kWp, Bugaj

Instalacja: 6,8 kWp, Bugaj
  • Moc: 6,8 kWp
  • Liczba modułów: 20
  • Miejscowość i kod: 62-007 Bugaj
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-6KTL-M0
  • Data montażu: Luty 17-21