close btn

Instalacja: 5,44 kWp, Kiekrz

Instalacja: 5,44 kWp, Kiekrz
  • Moc: 5,44 kWp
  • Liczba modułów: 16
  • Miejscowość i kod: 62-090 Kiekrz
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Falownik SolarEdge SE5K