close btn

Instalacja: 6,12 kWp, Wiry

Instalacja:  6,12 kWp, Wiry
  • Moc: 6,12 kWp
  • Liczba modułów: 18
  • Miejscowość i kod: 62-051  Wiry
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-6KTL-M0
  • Data montażu: Luty 19-21