close btn

Instalacja: 3,4kWp, Borkowo

    Instalacja: 3,4kWp, Borkowo

         Moc: 3,4 kWp

         Liczba modułów: 10

         Miejscowość i kod: 83-330 Borkowo

         Moduły: Phono Solar MWT 340W

         Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-4KTL-M0

         Data montażu: luty 14-15