close btn

Instalacja: 3,4 kWp, Szczytniki

      Instalacja: 3,4 kWp, Szczytniki
  • Moc: 3,4 kWp
  • Liczba modułów: 10
  • Miejscowość i kod: 62-023 Szczytniki
  • Moduły: PhonoSolar PS340M3-20/UM
  • Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-3KTL-M0