close btn

Instalacja: 4,76 kWP, Luboń

Instalacja: 4,76 kWP, Luboń
  • Moc: 4,76 kWP
  • Liczba modułów: 14
  • Miejscowość i kod: 62-030 Luboń
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Falownik SolarEdge SE4K
  • Data montażu: Luty 19-21