close btn

Instalacja: 5,44  kWP, Luboń

Instalacja: 5,44  kWP, Luboń
  • Moc: 5,44  kWP
  • Liczba modułów: 16
  • Miejscowość i kod: 62-030 Luboń
  • Moduły: Phono Solar MWT 340W
  • Inwerter: Falownik SolarEdge SE4K