close btn

Instalacja: 4,08 kWp, Poznań-Psarskie

    Instalacja: 4,08 kWp, Poznań-Psarskie
  • Moc: 4,08 kWp
  • Liczba modułów: 12
  • Miejscowość i kod: 60-480 POZNAŃ- PSARSKIE
  • Moduły: Phono SolarMWT 340W
  • Inwerter: Falownik Huawei SUN2000-4KTL-M0